Banc bones pràctiques

Davant el panorama actual de la Universitat, en què ha d'afrontar nous reptes i majors nivells i elements d'exigència per part de la Societat, a través del projecte Transversalis es vol impulsar la creació d'una eina pràctica que contribueixi a la difusió d'aquelles experiències en l'àmbit de la Formació Dual universitària que estiguin donant respostes efectives a aquest nou entorn.

Així, el Banc de Bones Pràctiques (BBP) a crear en l’àmbit de la Formació Dual universitària es defineix com una informació consultable per Internet, que recull i difon experiències innovadores de govern, gestió i prestació de serveis en l'àmbit de la Formació Dual universitària. La missió de l'BBP és donar a conèixer les bones pràctiques de govern i gestió universitària en l’àmbit de la Formació Dual universitària entre els responsables de govern, tècnics i gestors de les Universitats en el marc del projecte Transversalis per a la seva generalització.

Objectius

Reunir informació sintetitzada
sobre experiències innovadores

Difondre aquesta informació
entre els responsables i els
professionals implicats

Augmentar i millorar els
canals i la intensitat de
comunicació

Contribuir a la reflexió sobre
els àmbits i mètodes de la política i
la gestió universitària

Paraules clau