Fòrum

Andreu Curto

Andreu Curto

2 Likes
4 Respostes

¿Cómo afecta la COVID-19 a la formación dual universitaria?

fa 2 anys

Por lo que sabemos hasta el momento, ¿cómo creeis que afecta la COVID-19 a la formación dual universitaria, para el próximo curso?

4 Respostes

Alexandra Monné Bellmunt

Tutor acadèmic

¿Cómo afecta la COVID-19 a la formación dual universitaria?

fa 2 anys

També, vam establir un llistat entre tot el professorat fix pensant en mesures noves de cara a donar millor resposta a la situació

Mesures acadèmiques per a una possible situació de confinament parcial o total al curs 2020-2021

A l’inici del semestre:
- Durant la setmana d’acolliment ensenyar als estudiants de primer curs i als professors col·laboradors que no han impartir docència aquest semestre les eines de videoconferència.
- Tenir una estimació de les necessitats tecnològiques dels estudiants i del professorat.
- Reforçar el rol de tutor de seguiment o mentor amb els estudiants de primer curs, per tal de poder fer un seguiment i evitar que abandonin. Preocupen especialment els estudiants de primer curs i un possible brot a l’octubre, quan encara potser no han agafat el ritme de les classes.
- Buscar alternatives de comunicació al correu que sigui de ràpid accés des del mòbil, per exemple telegram. L’objectiu és assegurar que la informació arriba als estudiants per una via que estiguin familiaritzats.
- Durant la setmana d’acolliment ensenyar com instal·lar-se el correu al mòbil de manera que sigui visible les alertes de missatges i que no hagi d’autentificar-se cada vegada (ho fan).

Si hi ha limitacions d’aforament
- Preveure aules amb webcam que permeten seguir la classe que està impartint un professor des d’una altra aula. És a dir tenir dividit el grup en dues aules i que el professor es pugui moure d’un aula a un altre, fent per exemple 45 minuts en una i 45 en una altra.
- Preveure dues aules per curs, almenys per als de primer i l’extensió de l’horari a la tarda amb l’inconvenient que hi ha estudiants que treballen a partir de les 17.00 hores i a més hi ha Extensió Universitària.


De cara al professorat
- Augmentar la formació en:
o metodologies que permetin la formació presencial i la virtual i a més les facin reversibles.
o Diversificació de mecanismes de recollida d’informació per a l’avaluació.
- Preveure el nombre de professorat col·laborador sanitari del primer semestre que davant d’un nou brot podria deixar de fer classes i si et pot preveure a nivell de contracte o no.
- Reforçar el pla docent amb guies que expliquin què s’espera de l’estudiant en cada assignatura i activitat, sobretot a les titulacions que no són virtuals.
- preveure possibles webinars enfocats a les temàtiques dels reptes que es faran
- preveure metodologies d'aula inversa (mirar videos o lectura d'articles) posar una pauta de lectura o pauta de visualització perquè a classe es pogués treballar en grup
- creació d'aules alternatives virtuals a cada curs per poder fer grups de treball

Alexandra Monné Bellmunt

Tutor acadèmic

¿Cómo afecta la COVID-19 a la formación dual universitaria?

fa 2 anys

Nosaltres, les estades formatives les hem pogut fer en alguns casos a nivell virtual, els estudiants han fet un seguit de vídeos i tutorials i infografies per als alumnes dels centres que ells estaven fent pràctiques. També han ofert suport als tutors, en el que ha convingut, ajut a infants amb dificultats d'aprenentatge, ajuts a famílies amb dificultats per a connectar-se, ...
També els professors hem hagut d'ajustar les nostres sessions de docència, molt més dinàmiques a través de diferents plataformes, oms, jitsi, skype, ...
crec que la COVID ha ofert moltes possibilitats en els processos d'ensenyança i aprenentatge en línia en el nostre cas de formació de futurs mestres.
Haurem de combinar virtual i presencial de cara al curs vinent, cosa que abans de la covid no ens ho plantejàvem...
Tenir més opcions sempre és bo.

Edurne Iturbe Zabalo

Coordinador

¿Cómo afecta la COVID-19 a la formación dual universitaria?

fa 2 anys

Puede dificultar la adquisición de competencias en el entorno profesional si se llegan a cerrar (o cierre parcial, ERTE...), tal y como ha ocurrido desde marzo en adelante. Esto se acentúa si el entorno profesional es el industrial.

Hay que encontrar alternativas para desarrollar esta competencias que no se puedan adquirir completa o parcialmente en los entornos profesionales, y no perjudicar el desarrollo del alumnado.

Cèlia Baró

Professor universitari

¿Cómo afecta la COVID-19 a la formación dual universitaria?

fa 2 anys

Para escribir algo así rápido ... la situación actual ofrece oportunidades muy interesantes. Si evaluamos por competencias, pues permite que el estudiante desarrolle las competencias del futuro tal i como están descritas en el "Educational Framework of Future Competences" (Marope & Griffin, & Gallagher, 2018). Adjunto documento.

1592387438future_competences_and_the_future_of_curriculum.pdf