Previsió d’inversions en Educació i FP en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l’Estat espanyol

03/03/2021

El passat 10 de febrer es va reunir la IV Conferència Sectorial amb els consellers de les comunitats autònomes, allà es van tractar les prioritats del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en l'àmbit de l'Educació. 

El desenvolupament del coneixement és l'eix transversal de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El seu objectiu és avançar en la transformació econòmica a través de la transició ecològica i la transició digital. 

Els fons del Pla permetran impulsar el procés de modernització i transformació de sistema educatiu que està liderant el Ministeri amb iniciatives que es desenvoluparan principalment, en l'àmbit de la cogovernança, a través de programes de cooperació territorial amb les Comunitats Autònomes. Les tres prioritats d'inversió són: 

  • La digitalització 
  • La Formació Professional  
  • La modernització de el sistema educatiu amb equitat. 

La inversió en digitalització prevista ascendeix a 1.496 milions d'euros en tres anys. Inclou 827 milions d'euros per a la instal·lació d'236.318 Aules Digitals Interactives que permetran combinar l'ensenyament presencial amb l'ensenyament a distància; 291.580.000 per a la formació en competència digital de gairebé 725.000 docents; 150 milions d'euros per a l'adquisició de 250.000 dispositius mòbils destinats als estudiants més vulnerables; 84 milions en la creació de la Xarxa de Centres Nacionals de Capacitació digital i 110 milions en el Pla de Formació Professional Digital. 

D'altra banda, el Pla també té l’objectiu de modernitzar i consolidar la Formació Professional, tal com queda recollit en el Pla de Modernització de la Formació Professional 2020-2023, actualment en ple desenvolupament. En aquest àmbit, el Pla de Recuperació inclou 10 línies d'inversions que ascendeixen a 1.900 milions d'euros. Entre elles, es destinaran 724.600.000 d'euros a el reconeixement i l'acreditació de les competències bàsiques i professionals adquirides a través de l'experiència laboral de més de 3 milions de persones; 518.800.000 a la conversió del 10% dels cicles formatius de Grau Mitjà i Grau Superior en bilingües; 254 milions a la creació de 135.466 noves places d'FP; 200 milions a la creació d'una xarxa de 50 centres d'excel·lència; gairebé 92 milions en el desenvolupament d'una oferta modular en empreses per a uns 375.000 treballadors i uns 2,5 milions a la formació de 25.281 docents de FP en digitalització aplicada als sectors productius. 

El Pla preveu també quatre inversions de l'àmbit de la FP per a l'ocupació: 49 milions per a cursos d'actualització en onze sectors de la FP identificats com a estratègics; altres 49 milions d'euros per a cursos per a ocupats i aturats en matèria de sostenibilitat; 41.220.000 per a cursos lligats a unitats de competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals en zones de risc de despoblació i 36.750.000 per a cursos de formació associats a la cura de les persones de sistema nacional. 

Pel que fa a les actuacions referents a la modernització de el sistema educatiu amb equitat, la inversió total puja a 1.118 milions d'euros. Es reparteix de la següent manera: 671 milions serviran per a la creació de 65.000 places del primer cicle d'Educació Infantil de titularitat pública; 320 milions per a la implantació de el Programa d'Orientació, Avanç i Enriquiment Educatiu # PROA + en més de 3.000 centres d'especial complexitat educativa; i 124 milions per a la creació de 1.460 Unitats d'Acompanyament i Orientació Personal i Familiar de l'alumnat vulnerable. 

 

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20210216_conferencia-sectorial-educacio-pla-recuperacio